Høyskolen

Høyskolen i Bergen, Kronstad: Rehabilitering gamle teglbygg

Kostnad 12,0 mill.

Les mer

Hellen skole

Hellen skole: Rehabilitering av innvendige flater, nye teglfasader

Kostnad 5,4 mill.

Les mer

Gartnermarken

Gartnermarken omsorgsboliger: nye teglfasader 3000 m2

Kostnad 5,5 mill.

Les mer

Brennhaugen

Brennhaugen: Boligblokk puss på plater

Kostnad 1,2 mill.

Les mer

Arna industrihus

Les mer

Voss Terminal

Voss Terminal: nye teglfasader og skifer.

Kostnad 3,5 mill.

Les mer

Bergen Offentlige Bibliotek

Les mer

Fedje kirke

Les mer