Hellen skole

Hellen skole: Rehabilitering av innvendige flater, nye teglfasader

Kostnad 5,4 mill.